Provins 3/2022: Tromsø

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

  • Ron Røstad: Hvem er byen?
  • Morten Wintervold: ur BYEN BYEN BABYEN.
  • Mari Andreassen: Zero.
  • Rauni Magga Lukkari: Värna vattendragen.
  • Mary Ailonieida Sombán Mari: ur Beaivvás mánát/Leve blant reptiler.
  • Numrets konstnär: Marsil Andjelov Al-Mahamid, Kristin Tårnes.
  • Hanne Gudrun Gulljord: Ensam hemma och andra skrönor.
  • Omläsningen. Anneli Furmark: Sara – ett liv och en historia.
  • Therese Bakkevoll: ur Tallboy.
  • Tor Eystein Øverås: Den litterære vårløsningen i Nord-Norge.