Provins 4/2008

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

UR INNEHÅLLET: Pär Hansson: Parka / Parkajaure / Glasglasglas • Carina Kågström: Om jag inte bodde här skulle jag aldrig flytta hit • Anders Johansson: Provinsiella oförutsägbarheter • Wilhelm Skoglund: Relationell estetik möter gammal militärstad • Carina Kågström: Vi bor här för vi tycker så mycket om djur • Peter Degerman: Samtal med Peter Lucas Erixon • Jörgen Gassilewski: Ur Kärleksdikter • Ulf Eriksson: Tre passionsdikter • Ulf Eriksson: Ansatser om fragment • Carina Kågström: Mina kompisar har alltid bott här • Katarina Kieri: Tre dikter • Claes Ahlund: Individen, nationen och romanen • Carina Kågström: Vi håller ihop mot varandra • Klara Rosén Klingspor: Fem dikter.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Kritikk Essay Poesi