Provins 4/2009

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

UR INNEHÅLLET: Thomas Tidholm: Ånge • Peter Törnqvist: Ur Kioskvridning 140 grader – en wästern • Peter Degerman: Ljud från Västerbotten – om Umeå som musikstad • Johan Ribe: Ur Balaclava • Peter Degerman: HUMlab och YouTube – ett digitalt samtal med Patrik Svensson • Johannes Pinter: That Norrland Feeling • Anna Ståbi: Fem dikter • Anders Johansson: Samband och fragment • Fjodor feat. Ferlinghetti: Självbiografi • Erik Jonsson: Elsa Forsgren – modernisten från Vittangi.