Provins 4/2013

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.

 • Ledare
 • Gruvan: David Vikgren: Asplövsväven
 • Carl Åkerlund: Varggrav
 • Felicia Stenroth: Dikt
 • Josefin Holmström: I generationer har vi brutit stenen
 • Ingela Johansson: Sara Lidman och Strejkkonsten
 • Norrbotten 2013: David Väyrynen: Ett monument på torget
 • Elin Ruuth: Morfars Unicabox
 • Peo Rask: Ensamma, sorgsna män
 • Mineralerna: Annika von Hausswolff: An Oral Story of Economic Structures
 • Johan Jönson: Jag tänker på Bengt Hansson
 • Ludwig Franzén: Provins klippdocka nr. 3
 • Bokanmälningar och notiser
 • Norrlandsporten