Provins 4/2014

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.
 

Innehåll
 • Ledare
 • Ida Linde & Erik Jonsson: Det är ännu för tidigt att skriva hem
 • Anna Hallberg: December med klarhet genom dimma, skarpa ljus. Geogrammatik
 • Markus Huss: Peter Weiss i språkets kalhygge
 • Ola Nilsson: Om kroppens värme och den fria sikten framåt
 • Imri Sandström: Numrets konstnär: Många + Många + Många, Trasig, Flapping
 • Helena Fagertun: Sträv mot griffeln
 • Maria Vedin: ur Leprakolonin
 • Negar Naseh: Omläsningen: I som här inträden- Astrid Vädring
 • Anna friman: Brunnskrubbaren
 • Anmälningar
 • Notiser
 • Norrlandsporten