Provins 4/2015: Mindre städer

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

Ledare

Johan Jönson: s-vall.ant

Petra Mölstad: Härde

Felicia Stenroth: Lavaplatsen,töplatsen

Ghayath Almadhoun: Boliden

Tove Folkesson: Vi har fortfarande jord på våra händer

Wilma Eliasson och Patrik Lundberg: Tätorterna

Max Hebert: Bockbrännaren

Numrets konstnär: Mats Caldeborg

Madeleine Eriksson, Johannes Samuelsson och Aina Tollefsen: Pltasens (natur)resurser och ortshierarkins logik

Utsikten: Helena Fagertun: om Eivind Hofstad Evjemo

Eivind Hofstad Evjemo: ur Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet

Omläsningen: Sara Abdullahi: om Sara Lidmans Tjördalen

John Swedenmark: Dialekten- den levande grunden

Ida Berg Språåtchi

Christine Bylund: Häre fettan denne (Vid dina fötter)