Provins 4/2016

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Ledare
 • Karin Erlandson:Ur Pojken
 • Pär Jonasson: He bårar å pa
 • Lari Assmuth: Tre diktsamlingar
 • Ellen Strömberg: Dikter
 • John Swedenmark: Fyra finlandssvenska strategier/Färdkost för Finlandsresenärer
 • David Vikgren: ur KVÄDEN
 • Numrets konstnärer: Oscar Hagen och Beni Köhler: dysterbotten
 • Anneli Furmark: Norrlandskusten
 • Omläsningen: Ylva Larsdotter: Vi balanserar alla på gränserna
 • Oscar Sedholm: Kontrasternas rike
 • Lina Josefina Lindqvist: Lampedusa
 • Utsikten: Mathias Rosenlund: ”Vår agenda är annorlunda”- om Sivuvalo
 • Daniel Malpica: ur De skrivs med X
 • Lalo Barrubia: Dikter
 • Roxana Crisólogo: Dikter