Provins 4/2021: Sex

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Adrian Perera: Sex.
 • Ida Linde: Ostronkvällar.
 • Kristofer Folkhammar & Leif Holmstrand: Valparnas vakt.
 • Anne Wuolab: Om sexskildring i samisk litteratur.
 • Utsikten Aaiún Nin: Fyra dikter.
 • Numrets konstnär Irina Laaja.
 • Lesbisk odyssé: Myter och verklighet.
 • Sara Lindquist: Tillblivelse av en sexuell varelse.
 • Annika Norlin: Apan.
 • Omläsningen. Annelie Bränström Öhman: Guldstoft, kåda och kvistfria furugolv – om erotiken i västerbottenlitteraturen.
 • Norrländsk text. Jenny Elfving: Strängöns semesterhem för trötta husmödrar.
 • Johan Eriksson: Lakanskap/lakansfeber.
 • Namdar Nasser: Å dessa mörka pupiller.
 • Forough Farrokhzad: Sammansmälta.