Provins 4/2022: Uppbrott

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

Innehåll

 • Alireza Naghavi: Brev till en hembygd.
 • Lotta Lotass: Troja (fragment).
 • Johanna Lernstedt Sjödin: Minera/marknaden - utdrag ur PATRIA.
 • Omläsningen. Andjeas Ejiksson: Aerodynamiskt otalt.
 • Tobias Poggats: Hans ord.
 • Mattias Alkberg: Uppbrott/inbrott.
 • Numrets konstnär: Lena Ylipää.
 • Utsikten. Acerina Cruz: Om sanden står emot.
 • Samir Delgado: i turistens fantasi.
 • David Guijosa: mantrat är en ö.
 • David Guijosa: Att skriva turismen – om den kanariska poeten Acerina Cruz.
 • Norrländsk text. Lena Olofsson: Harhjärtat.
 • Oscar Sedholm: Veaksehke vaajmoe – Ett starkt hjärta.
 • Samantha Ohlanders: Hopp.