Subaltern 2/2013

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag.
 • Gustaf Otto Adelborg: Afsides
 • Helena Nilsson: Rätt eller orätt: Om Afsides och Gustaf Otto Adelborg
 • Hjalmar Falk: Maktens förrum. Inledning till Samtal om makten
 • Carl Schmitt: Samtal om makten och om tillgången till makthavaren
 • William Godwin: Om lydnad
 • Carsten Juhl: Denblanka rösten och det statistiska tvivlet
 • Ilse Bindsell: Tio teser mot historiefilosofi
 • Rasmus Fleischer: Svik dagordningen
 • Zaskia A Fager: Att trampa vatten. Om lönearbete och tanken om ett samhälle
 • Andrea Cavaletti: Ur Classe
 • Bo Isenberg: Joseph Roth. Moralist, emfatiker, empatiker
 • Joseph Roth: Kvinnan, den nya könsmoralen och prostitutionen