Vagant 1/2008

Årets første nummer setter fokus på Europa-bilder i norsk samtidslitteratur. Vagant har oversatt forfattere fra kontinentet, hentet inn nye perspektiver på EU og samlet flere inspirerte, nyskrevne essays om moderne europeiske klassikere.

Anne Helene Guddal leverer en lesning av Aage Storm Borchgrevinks romaner og reportasjebøker fra Øst-Europa. Borchgrevink har vært en kritisk deltaker i debatter om Dag Solstad og Arild Linnebergs syn på NATO og forholdet mellom Europa og USA – Vagant presenterer den første grundige lesningen av hans egne bøker.

To av redaksjonsmedlemmene diskuterer B. Andreas Bull-Hansens Evv Lushon-trilogi, som er omdiskutert for sin dystopiske visjon av et fremtidig Europa underlagt kalifatet.

Tommy Olsson anmelder Abo Rasuls Unfun på vei til og fra Marseille, og gjør i samme slengen opp status over den avsluttede Skandinavisk misantropi-trilogien.

Henrik Petersen gransker innflytelsen Friedich Kittlers medieteori har hatt på svensk poesi de siste årene. Cathrine Holst leverer en Vagant-replikk om EU-grunnloven. Morten A. Strøksnes skriver sin egen generasjons politiske selvportrett i en omtale av Naomi Kleins Sjokkdoktrinen. Aslak Nore belyser sammenhengen mellom thrillerlitteratur og geopolitikk. Stig Sæterbakken leverer et energisk portrett av Louis-Férdinand Célines bøker fra krigsårene. François Bon, Georges Perec og Franz Kafka er oversatt. Jenny Hval er nummerets Vagant-debutant. Illustrasjoner ved Knut Åsdam og Johannes Heldén. Og mye mer.

Vagant ble startet av studenter ved Universitetet i Oslo i 1988. Bladet markerte seg raskt som et kritisk og vitalt forum for både den unge litteraturen og oversettelse av utenlandsk litteratur. Siden har en rekke ulike redaksjoner sørget for at bladet har beholdt sin internasjonale orientering, og sine grundige og overraskende vinklinger på skandinavisk samtidslitteratur. Tidsskriftet har hele veien vært preget av selvstendighet i forhold til den øvrige litterære offentligheten. Lista over tidligere redaksjonsmedlemmer teller Henning Hagerup, Linn Ullmann, Bjørn Aagenæs, Gunnar Rebnord Totland, Alf van der Hagen, Espen Stueland, Torunn Borge, Ingvild Burkey, Pål Norheim, Karl Ove Knausgård, Tore Renberg og Eirik Vassenden.

I 2005 gikk N. W. Damm & Søn inn som bladets forlagssponsor. Ved årsskiftet 2006/2007 ansatte Vagant for første gang en ansvarlig redaktør, Audun Lindholm. Fortsatt har tidsskriftet en sammensatt redaksjon med hele åtte redaksjonsmedlemmer.

Noen av tekstene er å lese på Vagants hjemmesider, som oppdateres jevnlig.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Teori Kritikk

Andre kunder kjøpte også: