Vagant 2/2021: Skogen

I skogene myldrer og kryr det, av trær og vekster, dyr og insekter, forskere og byråkrater, turister og aktivister, poeter og ravere, hogstmaskiner og brannmannskaper. Samtidens litteratur, billedkunst, film og musikk fylles av skog, mens skogbranner og flatehogst forårsaker politiske kamper. Vi går til skogen for å søke ro, men aner at den rommer det urgamle og ubønnhørlige.  Som både fysisk virkelighet og myte er og blir skogen – der alt henger sammen, men knapt noen forbindelser er synlige – et møtested for motstridende interesser og aktiviteter. Og kanskje er tekster om naturen ikke minst historier om våre egne redsler og lengsler, gleder og sorger? Årets andre nummer av Vagant er viet skogen, og inneholder i tillegg faste spalter og en fyldig avdeling bokanmeldelser.

Andre kunder kjøpte også: