Vagant 3/2014

Har menneskehetens utvinning av naturressurser, vår omforming av landskap, temming av dyr, produksjon av plast og utslipp av karbondioksid brakt oss inn i en ny geologisk epoke? Det hevder tilhengerne av antropocen-tesen, som er viet en egen avdeling i årets tredje nummer av Vagant.

I tillegg kan man lese om den franske forfatteren Marguerite Duras' påvirkning på skandinaviske samtidsforfattere, om bakken under Napoli og utkastene til en grunnlov for menneskelige bosetninger i rommet.

Nummeret rundes av med 22 sider anmeldelser av nye bøker og en fyldig debattavdeling.

Andre kunder kjøpte også: