Reformpolitik och socialism

Denna volym innehåller artiklar som tidigare tryckts i Bo Gustafssons urval Luxemburgtexter från 1966, Jag var, jag är, jag blir. Den centrala uppsatsen är den kända kritiken av Eduard Bernsteins revidering av marxismen, "Sociala reformer och revolution". Det var detta arbete som i ett slag gjorde Rosa Luxemburg till en förgrundsgestalt för den radikala flygeln inom den tyska socialdemokratin. Boken innehåller dessutom ett representativt urval av Rosa Luxemburgs politiska författarskap under åren före första världskriget och ger en god bild av hennes verksamhet som teoretiker, polemiker och agitator inom den tyska arbetarrörelsen.