Frykt

199,-

Den som kontrollerer frykten i et samfunn, kontrollerer også dette samfunnet. Vi lever i en fryktkultur, hevder Lars Fr. H. Svendsen. Frykten har blitt altomfattende: Den styrer både privatlivene våre og offentligheten. Vi bombarderes av trusler om farer fra medier, politikere og interesseorganisasjoner. Frykten former vårt handlingsrom. Den undergraver vår frihet, skaper mistillit og gjør oss irrasjonelle i våre stadige anstrengelser for å minimere risiko.

Denne boken er skrevet i irritasjon over fryktens kolonialisering av vår livsverden - i en tid der vi er tryggere enn noen sinne. Forfatteren forklarer hva fenomenet frykt er og diskuterer hvorfor frykt virker både frastøtende og tiltrekkende på oss. Svendsen viser hvordan den utnyttes politisk, økonomisk og estetisk og oppfordrer til humanistisk optimisme.

«Frykt» er en tankevekkende bok om et komplekst fenomen.

Nøkkelord: Filosofi

Andre kunder kjøpte også: