Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Teatertidningen 1/2015
Innehåll Ledare: Fiberrik surdegskultur Skriva för öppna världen Bästa möjliga pris Kulturen förväntas... > Les mer
Mellom 1/2015
Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar. Første nummer er eit nummer om... > Les mer
Provins 4/2015: Mindre städer
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Teatertidningen 2/2015
Sveriges största teatertidskrift håller dig á jour med teatervärlden. I intervjuer, reportage och essäer tar vi med dig till de nyskapande... > Les mer
Provins 2/2015
Norrländska litteratursällskapets litterära tidskrift Provins grundades 1953 och ges sedan 1982 ut med fyra nummer per år. Tidskriften vill... > Les mer
Axess 7/2015
Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en... > Les mer
Axess 1/2015
Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av... > Les mer
Neo 1/2015
Neo är ett liberalt kvalitetsmagasin om politik, samhälle och framtid. Vi riktar oss till engagerade människor som vill ha ny kunskap och bättre... > Les mer
Axess 4/2015
Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av... > Les mer
Axess 3/2015
Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av... > Les mer
Axess 6/2015
Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av... > Les mer
Neo 3/2015
Neo är ett liberalt kvalitetsmagasin om politik, samhälle och framtid. Vi riktar oss till engagerade människor som vill ha ny kunskap och bättre... > Les mer
Axess 6/2015
Ledare: Idealismen gör sig bäst i lagom dos Christian Berg: Tyskland. Tjugofem år senare Bengt G Nilsson: Afrika Sverige är ett... > Les mer
Ord & Bild 4/2015: 1980-tal
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna... > Les mer
Ord & Bild 3/2015
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna... > Les mer
Paletten 3/3015
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Paletten 2/2015
Redaktionellt Alexandra Pirici och Raluca Voinea: Manifest för Genesen- skiss till en ny geologisk era Maja Hammarén: Intervju med... > Les mer
Bang 1/2015: Mama
Vad skulle hända med Bang med andra tillvägagångssätt och vinklar? Under 2015 kommer Bang göra covers på andra tidskrifter. Först ut är en... > Les mer
Bang 2/2015: Illusterad vetenskap
Den feministiska kulturtidskriften bang startades 1991. Tanken med tidskriften var att etablera ett öppet forum för feministisk debatt, en obunden... > Les mer
Fanfare #5
Fanfare #5 er det internasjonale nummeret. Men hva er egentlig det internasjonale? Er det Hollywood som regissør Jakob Rørvik skriver om, musiker... > Les mer
Mellom 2/2015
Mellom gir ut sitt andre nummer, som tematiserer korleis litteratur kan reise med menneske på tvers av språk og kulturar, ved til dømes migrasjon,... > Les mer
Prosopopeia 2-3/2015
Dette nummeret har to temaavdelinger: diktet som protest og Amerika. Her kan man blant annet lese et intervju med Anne Helene Guddal og to tidligere... > Les mer
Kamilla & ? 2/2015
Noen av Norges mest markante forfattere har bidratt til siste nummeret av litteraturtidsskriftet Kamilla. Men hvem får du aldri... > Les mer
Kamilla & Brevet. Nr 3-2015
I årets tredje utgave av Litteraturtidsskriftet Kamilla kan du lese skjønnlitterære tekster skrevet av ukjente – men fremadstormende –... > Les mer