Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Faceless Artist #7: Bertil Greging
In this issue we talk to Bertil Greging about the perils of perfectionism and his new series of collages. I had the launch of the fanzine at his solo... > Les mer
Filosofisk tidskrift 3/2017
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift 2/2017
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2017
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Lyrikvännen 2/2017: Moderskap
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 6/2017
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 3/2017: Ingeborg Bachmann
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 1/2017: Ung bosnisk poesi
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Konstnären 3/2017: Drömmarnas stad
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Bøygen 4/2017: Tro
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 3/2017: Økokritikk
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Tydningen (25/26): Temporaliteter
Tydningen är en litteraturtidskrift med redaktion i Uppsala. Tidskriften är temabaserad och utkommer med två dubbelnummer om året. Tidskriften... > Les mer
Lyrikvännen 4-5/2017
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Provins 3/2017: Periferi
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Provins 2/2017: Utbölingar
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Paletten 4/2015
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer
Aiolos 56: Svart ekologi
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer
Utflukt 2/2017
Utflukt er et idealistisk drevet tidsskrift med en bred orientering mot kultur, litteratur og samfunnsspørsmål. Redaksjonen består utelukkende av... > Les mer
Utflukt 3/2017: Hjertet
Redaktør for utgaven: Lene Haugerud Design: Rebecca Hawkes Bidragsytere: Audun Mortensen, Nina Nordal Rønne, Jonas Reppel, Inger Wold Lund, Vilde... > Les mer
Aiolos 55: Spår II
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer
Mellom 2/2017
Mellom #2/2017 er i hovudsak basert på innkomne tekstar og spenner derfor breitt tematisk sett. Leiar: Ord og meining og sånt av Runa... > Les mer
Mellom 1/2017
Mellom #1/2017 rommar tekstar om og omsette tekstar av kvinnelege forfattarar, essayistar og poetar som vi meiner fortener meir merksemd –... > Les mer
Prosopopeia 1-2/2017: Øyet
«Øyet» slippes i en tid der fokuset på synet og hvordan vi stadig eksponeres for bilder og inntrykk er et hett tema. «Vi blir bombardert med... > Les mer
Paletten 1/2017
Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade... > Les mer