Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Konstnären 04/2015
I KONSTNÄREN introduceras konstnärer och ny konstteori sida vid sida med reportage om branschens förutsättningar. I varje nummer porträtteras... > Les mer
Teatertidningen 5/2014
Sveriges största teatertidskrift håller dig á jour med teatervärlden. I intervjuer, reportage och essäer tar vi med dig till de nyskapande... > Les mer
Subaltern 1/13: Att tjäna två herrar
Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag. Inledning • Hans-Georg Gadamer: Läsa är som att... > Les mer
Subaltern 1/14
Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag.   Innehåll: Mårten Björk: Utanför själens... > Les mer
Provins 4/2014
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Axess 4/2016
Alla håller högtidstal om hur viktigt det är med forskning. Men får verkligen forskningen de resurser och den frihet som krävs för att den ska... > Les mer
Bang - Det menneskliga mörkret 4/2015
I berättelsen om Sverige går det inte heller att blunda för rasismen. Hur rasism påverkar samhället, oss som bor här och hur rasism... > Les mer
Tydningen (33-34): Arkiv 1
Med detta dubbelnummer om arkivet läser, utforskar och belyser vi det från poesins och konstens maktkritiska perspektiv. Vad betyder ordet... > Les mer
Kamilla & dagboken
I denne dagboken finner du flere hemmeligheter. De heter for eksempel Morten Skahjem og Rebecca Wexelsen. De er ikke utgitte forfattere, men kan... > Les mer
Svarta Fanor # 1 – Tagelskjortan
h:ström - Text & Kultur påbörjar sommaren 2003 återigen en tryckt utgivning av Svarta Fanor, med en planerad periodisk publicering av två... > Les mer
Svarta Fanor # 2 – Kulturopium
Västerlandets undergång? Bo I. Cavefors skriver om viljan att mörda en diktator, om Erich Mühsam - salongsanarkisten som revolterade, om... > Les mer
Svarta Fanor # 3 – Celibat och erotik
Bo I. Cavefors skriver om Jean Cocteau som går på kur, om det heliga Arabiens befriare, om när fäder dödar sina söner och om Pasolinis... > Les mer
Svarta Fanor # 4 – Valpen möter Othello
I den mest omfångsrika volymen hittills skriver Bo Cavefors om självmördaren Hermann Burger, pedanten Conrad Ferdinand Meyer och den trötte Peter... > Les mer
Svarta Fanor # 5 – Gatpojkar och andra prominenser
Svarta Fanor - den klassiska anarkokonservativa tidskriften för politisk kultur - NU: BOK NUMMER FEM. Generellt handlar det om frihet, min egen... > Les mer
Svarta fanor # 6 – ©CAVE
  Svarta Fanor - den klassiska anarkokonservativa tidskriften för politisk kultur - NU: BOK NUMMER SEX. Inför varje ny ugåva av Svarta... > Les mer
Svarta fanor # 7 – Rosor och ris
Svarta fanor är den legendariske bokförläggaren Bo Cavefors egen tidskrift, där han tar upp litterära, religiösa och kulturella spörsmål i en... > Les mer
Svarta fanor # 8 – Grymhetens teater dekadens
Vi vill bryta normalitetens krav på likriktning och friställa traditioner från antikens greker, romartidens romare, medeltidens riddare och... > Les mer
A Restricted View from Under the Hedge
The second edition of 'A Restricted View From Under The Hedge' again showcases some amazing poets and poetry. The full line-up for the magazine... > Les mer
Vagant 1/2016
I årets første Vagant kan man lese Olaug Nilsens åpne brev til Lars Amund Vaage, Olaf Haagensens reportasje fra Lampedusa og Helene... > Les mer