Aiolos 1-2/2010: Hill

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten.

UR INNEHÅLLET: Lasse Söderberg: Sonetten som Hill inte skrev • Sten Åke Nilsson: ”Själens april” • Jesper Svenbro: Om Carl Fredrik Hills grekiska manuskript • Mats Jansson: Vattenfall och viskningar – Om Hill och lyrisk modernism • Lars-Håkan Svensson: När örnen låter höra trånads toner – Carl Fredrik Hill som författare • Jan Anward: Om Hills metod • Trosten Andersson: Om Carl Fredrik Hill • Eva Ström: En gång var Hill • Pia Zandelin: Hill och hans värld • Pia Zandelin: Nada • Douglas Feuk: I grottan under vattenfallet • Jakob Staberg: Hill vid förnimmandets gränser • Curt Asker: Två kritteckningar • Max Book: Kullarna har ögon • Åsa Maria Kraft: Handstilen växlar, 3 x citat, och ibland övergår de skrivna orden i bilder • Marie Lundquist: Fem signaturer • Ida Börjel & Leif Holmstrand: Nero est Hill.

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie Teori Essay