Aiolos 3-4/2008: Passioner

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten.

UR INNEHÅLLET: Jean Racine: Förord till Fedra • Jean Racine: Fedra (utdrag) • Roland Barthes: Det oåterkalleliga ordet • Jean Starobinski: Racine och blickens poetik • Jan Holmgaard: Det patologiska dramat – Några anteckningar om Racines Fedra • Jan Arnald: I Fedras marginaler • Madame de Lafayette: Prinsessan de Clèves (utdrag) • Peggy Kamuf: En moders vilja – Prinsessan de Clèves • Carin Franzén: Egenkärlekens grunder • Ingemar Haag: Att se och att älska – Om Madame de Lafeayettes Prinsessan de Clèves • Gérard Genette: Sannolikhet och motivation.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Teori Kritikk Essay