ARTMonitor 2/2008 – Konstens plats/The Place of Art: Esther Shalev-Gerz

ArtMonitor – en tidskrift som vill spegla den intensiva debatt som pågår inom fältet konstnärlig forskning och som innehåller texter av konstnärer, filosofer, författare och fotografer. ArtMonitor ges ut av Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. 

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Kunstteori