Kunst og kultur 3/2008 – Arkitektur

Temanummer om arkitektur. Gjesteredaktør: Ulf Grønvold.

Innhold

Elisabeth Seip: Offiser – og arkitekt

Erlend Hofstad: "Lad os af Oster inkalde de Striler, som ere vante med Øxer og Biiler"

Ola Storsletten: Bankplass 3 som bygningsarkeologisk kilde

Mari Hvattum: Stilstrid og tidsuttrykk: Noen temaer fra historismens arkitekturtenkning

Bente Larsen: The Melancholy of the Skull. An Approach to Per Inge Bjølo’s Artworks

Wenche Koldingsnes: Kunstneren i verket 

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Kultur Arkitektur