Prosopopeia 1-2/2017: Øyet

«Øyet» slippes i en tid der fokuset på synet og hvordan vi stadig eksponeres for bilder og inntrykk er et hett tema. «Vi blir bombardert med inntrykk!», sies det ofte. På den ene siden har vi alle behov for å bli sett, på den andre siden trenger vi å bevare en privatsfære som er bare vår egen. Samtidig som visualitet stadig aktualiseres på nye måter, har forholdet mellom synet og tanken, så vel som billedkunsten og litteraturen, en lang historie preget av både strid og gjensidig utveksling. I Prosopopeia #1-2 2017 utforskes synet og blikket, i metaforisk og konkret forstand, både gjennom tekst og bilder.

Med bidrag fra vår egen redaksjon, fra professorer, poeter, forfattere og denne gangen også ulike grafikere og illustratører, blir dette et nummer vi med stolthet slipper til gamle og nye lesere. Vi ønsker alle velkomne til en kveld med samtale, opplesninger og generelt god stemning til å bla i magasinet, snakke med og se hverandre.