Prosopopeia 2-3/2015: Diktet som protest/Amerika

Dette nummeret har to temaavdelinger: diktet som protest og Amerika. Her kan man blant annet lese et intervju med Anne Helene Guddal og to tidligere upubliserte dikt fra hennes hånd, en undersøkelse av det politiske potensialet i Signe Gjessings diktsamling Ud i det u-løse, en diskusjon om dannelsen av den amerikanske identiteten med utgangspunkt i Cormac McCarthys Blood Meridian, samt historien om essayet som verdenslitterær hendelse.

Innhold: - Leder: Lyriske protester av Sofie Marhaug og Katrine Heiberg - Du spiser digte og bliver digtfarvet av Helene Johanne Christensen - Dikt av Anne Helene Guddal - Trofast mot den menneskelige erfaringa. Intervju med Anne Helene Guddal av Sofie Marhaug og Katrine Heiberg - »Et navn pyntet med kulørte bånd« av Benedicte Gui de Thurah Huang - Virkeligheten i og omkring to dikt av Tone Hødnebø av Katrine Heiberg - Sean Bonneys performative «we», og muligheten for å tenke opprør av Johannes Grytnes - Alltid Amerika! Alltid fritt! av Sofie Marhaug - Blodets Amerika: Cormac McCarthys Blood Meridian som svar til Frederick J. Turners «The Significance of the Frontier in American History» av Live Ø. Danielsen - Øyeblikkets besynderlige lynblink. Fire oversatte dikt av Hugo Mujica av Elèna Quesada Fintland - Kannibalsk prosa? Om essayet som verdenslitterær hendelse av Hans Jacob Ohldieck og Gisle Selnes - Where are we going, Allen Ginsberg? av Helene Hovden Hareide - Giganten Amazon og vesle Bok-Noreg av Sunniva Relling Berg - Metakritikk: Anmelderiets glade og mistrøstige sofismer av Elisabeth Frøysland Pedersen - Enquête: Hva med studiene?

 

Ordet prosopopeia er en sammenstilling av to greske ord: pròsopon, som betyr ansikt, rolle eller person, og poiein, som betyr lage eller skape. Vanligvis forstår man med den retoriske tropen prosopopeia grepet å gi stemme til livløse gjenstander (abstrakte begreper, oppdiktede personer eller språkløse vesener).

Prosopopeia er et litterært tidsskrift utgitt av masterstudentene tilknyttet  Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Siden 1993 har tidsskriftet hatt som målsetting å skape debatt i de akademiske og intellektuelle miljøene. Prosopopeia utgis med støtte fra Norsk Kulturråd og SiBs kulturstyre.

Prosopopeia tar imot tverrfaglige bidrag, anmeldelser, intervjuer, artikler, essays, debattinnlegg og skjønnlitterære bidrag.
Redaksjonen har kontor i 4. etasje på Sydneshaugen skole (UiB). Vi kan kontaktes via mail, proso@uib.no, eller via post: Prosopopeia, Sydnesplass 7, 5007 Bergen.

 

Andre kunder kjøpte også: