Prosopopeia 4/2016: Gjøn

Litteraturtidsskrift drevet av master- og bachelorstudenter i litteraturvitenskap ved Universitet i Bergen.

Tema: Gjøn.