Prosopopeia 1/2016: Historiens slutt

Historiens slutt er et politisk, litterært, økonomisk og sosialt spørsmål som kan leses fra mange ulike perspektiver. I dette nummeret tolkes temaet vidt. Joakim Randa Berthelsen skriver om den borgerlige dannelsesromanens oppløsning med utgangspunkt i Honoré de Balzacs Far Goriot og Hamsuns Sult. Arild Linneberg og Janne Sund, som i disse dager oversetter Walter Benjamins Passasjeverket til norsk, bidrar med en tekst om Benjamins historiesyn skrevet på samme fragmentform som den Benjamin der bruker. Umuligheten av å rekonstruere historiene utslettet av Holocaust tematiseres i Even Teistung sin tekst om W. G. Sebalds Austerlitz. I Johannes Grytnes' bidrag tas fremtidens allerede-uunngåelighet opp via lesninger av Øyvind Rimbereids Solaris korrigert og Andreas Verhmehren Holms Antropocæn kreatur. Den italienske filosofen Franco «Bifo» Berardis kapitalismekritikk er utgangspunktet for Katrine Heibergs essay om Peter Waterhouses tekster i diktsamlingen Kiselsteinplan.

Til tross for et noe dystert tema, finnes det også kimer til fornyelse, håp og forandringsvilje i flere av tekstene. Muligheten for en utvei fra stagnasjon og håpløshet, å snu lengsel og følelsen av uoppnåelighet til skapende kraft, tematiseres særlig i Katharina Amalie Stava Teigens analyse av Drömfakulteten av Sara Stridsberg. I arbeidet med dette nummeret fikk Prosopopeia også tilsendt en rekke dikt og fortellinger om flyktninger, grensekryssing og menneskers møte med et inhumant system. Temaet historiens slutt har fått mange til å tenke på flukt, å måtte forlate sitt hjem og starte på nytt et annet sted. Vi har valgt å sette «Kan du høre dem brøle?» av Kamilla Danielsen og «På den anden side» av Leif Achton-Lynegaard på trykk.

Som alltid inneholder Prosopopeia også stoff utenom temaet. Her finnes blant annet en tekst av Carina Elisabeth Beddari, medlem av arbeidsgruppa til Audiatur – festival for ny poesi, som tar opp poesifestivalens politiske potensial, og et utdrag fra Juliana Spahrs diktsamling That Winter the Wolf Came i rykende fersk oversettelse ved Paal Bjelke Andersen. Disse tekstene kan fungere som oppvarming til den forestående Audiatur-festivalen som arrangeres i Bergen i april, der Spahr er en av deltakerne. I den faste spalten «Metakritikk» skriver Frode Johansen Riopelle om generøsitet i kritikken, og går blant annet i rette med Frode Helmich Pedersens tidligere bidrag i samme spalte.

Innhold:
- Leder: Historiens slutt av redaksjonen
- Dannelseshelten som kannibal av Joakim Randa Berthelsen
- Å overvinne begrepet framskritt av Arild Linneberg og Janne Sund
- «Kan du høre dem brøle?» av Kamilla Danielsen
- «På den anden side» av Leif Achton-Lynegaard
- Fremtiden, korrigert av Johannes Grytnes
- Å miste en verden for en annen av Katrine Heiberg
- Innledning: Grenseoverskriving av Katrine Heiberg
- De mest vidløftige setninger av Even Teistung
- «Barndoms Tour de Force» av Leif Achton-Lynegaard
- Alt flyter. Et intervju om affekt med Ellen Mortensen av Katrine Heiberg
- «En exploderande lilja i mörket» av Katharina Amalie Stava Teigen
- Dikt av Celine Amundsen
- Bøker på fest av Carina Elisabeth Beddari
- «Flyktig, kortvarig» av Juliana Spahr
- Metakritikk: En balanserende terning av Frode Johansen Riopelle
- Enquête: Litteraturen og vitskapen
- Litteraturens voldelige ekstremister av Frode Helmich Pedersen