Tydningen (27-28): Gå vilse

Irrvägar Ska Wengström och Erik Sandberg

Im not stupet Gudrun Hasle

Och så du, rasande Cecilia Luzon och Filip Lindberg

Utan titel Johannes Helden

Deleuzoriskt skrivande irrationellt vetande Michell Zethson

Spår i mörker Hanna Stjernfeldt

”Jag är denna (bläckfisk) satt i skrift” Cecilia Grönberg

Ur Whereas Layli Long Soldier

Tre kroppsövningar i den erotiska begärsekonomin Erik van Ooijen

Ur Il donc Danielle Collobert

Där nivåerna förbryllande tränger in i varandra Leif Holmstrand och Jonas Örtemark