Tydningen 3/2021 (40): Ark

Tydningen är en tidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar. Tydningen är baserad i Stockholm och utkommer med 4 nummer om året.

Innehåll

  • Peter Thörneby: Konstverkets dematerialisering.
  • Imri Sandström: I ruiner.
  • Veronica Forrest-Thomson: Översättning från engelska av Sara Wengström ur Language-Games i Collected Poems and Translations, Allardyce, Barnett, Publishers, 1990.
  • Jørn H. Sværen: Jag är dörren.
  • P. Inman: Ur now/time (in memoriam, Walter Benjamin) for Tom DeLio, i Written 1976–2013. If p then q, 2014.
  • Iman Mohammed: Sutur.
  • Bernadette Mayer: Översättning från engelska av Ditte Holm Bro, ur Midwinter Day, New Directions, 1982.

Andre kunder kjøpte også: