Tydningen 4/2021 (41-42): 1 + 1 = 3 eller Det textuella montagets antifascistiska och kritiska potential

Tydningen är en tidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar. Tydningen är baserad i Stockholm och utkommer med 4 nummer om året.

Innehåll

  • Emmanuel Lacaba: Öppet brev till filippinska konstnärer, översättning av Cecilia Luzon.
  • Muriel Rukeyser: Ur De dödas bok, översättning av Minus Miele & Johannes Fridholm.
  • Minus Miele: Muriel Rukeyser och montaget.
  • Filip Lindberg: R3, Ågestaverket (1970–1974).
  • Marcia Sá Cavalcante Schuback & Patricia Lorenzoni: Poesi som magi och motstånd.
  • Kim West: Det odelade folket: Om den radikalt demokratiska hypotesen hos Peter Weiss (Del 2).
  • Samuel Richter: Landwehrkanal 7 (utdrag ur pågående arbete).
  • Félix Guattari: Alla vill vara fascister, översättning av Michele Masucci.
  • Michele Masucci: Alla vill bli älskade.
  • Tydningen. Notis.

Andre kunder kjøpte også: