Tydningen (33-34): Arkiv 1

Med detta dubbelnummer om arkivet läser, utforskar och belyser vi det från poesins och konstens maktkritiska perspektiv. Vad betyder ordet ”arkiv” idag, bortom fetischerande och romantiserande representationer av dammlager och vita handskar? Vilka betydelser producerar/reproducerar arkivets strukturerings- och samlingsprinciper idag – i estetiska, materiella och politiska termer? Vilken historia möjliggörs av arkivet och hur kan vi hörsamma alternativa historier? Hur talar vi tillbaka till arkivets repressiva språk?

Medverkande:

Jennifer Hayashida, Translating Asian American Archival Poetics

Ida Börjel, Ur Sabotagemanualerna

Olle Essvik, Tangenterna

Afrang Nordlöf Malekian, En diasporisk reflektion kring handkoloreringens synliggörande av det feminina i iranskt porträttfotografi

Johannes Heldén & Håkan Jonson, Encylopedia

Erik Sandberg, Att veckla ut vittnesbördens olika lager

Bella Batistini, Omfånget

Cecilia Luzon & Sara Wengström, Att läsa arkivet annorlunda: en undersökning av poesins intervenering i arkivet


Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)