Tydningen (37/38): Arkiv 2

Det här numret är en uppföljning av vårt tidigare nummer Arkiv 1, i vilket vi frågade oss vad ett arkiv är idag – bortom en traditionell förståelse av en samling analogt material, förvarad på en specifik plats, objektivt förordnat av en arkivarie, varifrån den subalterna inte kan tala. Med utgångspunkt i M. NourbeSe Philips diktverk Zong! fick vi en annan blick på arkivet och på hur en poetisk intervenering i arkivet kan möjliggöra svar på maktens auktoritära anspråk på minne och historia.

I Arkiv 2 har vi fortsatt att arbeta med arkivet i en tradition av maktkritiska läsningar, samtidigt som vi har velat utvidga arkivbegreppet och bredda förståelsen av vad en sådan maktkritisk hållning kan innebära – utifrån politiska, teoretiska, estetiska och ekologiska parametrar.

––––––––––––––

Innehåll:
Ett utvidgat arkiv-begrepp – Cecilia Luzon & Sara Wengström
Utdrag ur Et hjerte i alt – Amalie Smith
Att arkivera ett hav: En rapport från Lamont-Doherty Core Repository – Erik Isberg
Konstverket som arkiv och arkivet som konstverk – Rebecka Katz Thor
Utdrag ur Flowmatic – Shadi Angelina Bazeghi
Några påståenden om tempus, tid och läsning… – Filip Lindberg
Läran om att spara och kasta – Johan Fredrikzon
Den nya formen / Upp i tö / Från lager till källa / Vem kan dö – Lina Rydén Reynols
Militant Memories, Communities of Memory… – Latipa

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)