Divan 1-2/2017

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

Innehåll

 • Inledning
 • Denis Hirsch: Alienerande identifikation och religiös radikalisering
 • Kristoffer Leandoer: Hemmastaddhet
 • Chrsitina Ouzounidis: Flyktdjurets födelse
 • Eivind Engebretsen: Evidens- en modern fundamentalism?
 • David Bell: Psykoanalys och psykiatri
 • Diwanism
 • Tania Espinoza: Francesc Tosquelles- poetisk vittnesbörd om en annan terapi
 • Lene Auestad & John Swedenmark: Psykoanalys som motdiskurs. Samtal om ett nätverk och en avhandling
 • Katrne Zeuthen: När det outsägliga förblir osagt
 • Carl Franzén: Det omedvetna som subjekt-Nåpgra tankar kring Lacans Psykoanalysens grundbegrepp
 • Jonathan Lear: Teknik och ändamålsorsak i psykoanalysen: fyra sätt att betrakta ett ögonblick
 • Hugo Strandberg: Identifikationsmoral och fundamentalism
 • Torberg Foss: Kärlek, vilsegången och återfunnen- Kontrapunktiska anmärkningar om Freuds Gradiva
 • Nina Weibul: En ”skrider fram”, en ” bringar dagg”, en blir labyrint
 • Aren Jemstedt: Det psykoanalytiska grundregeln: det fria associerandes och samspelt analysand/analytiker
 • Johan Eriksson: At bli människa- om övervinnandes av oidipuskomplexet och etablerandet av det själsliga livet fundament

Andre kunder kjøpte også: