Prosopopeia 1/2008

Årets første nummer av litteraturtidsskriftet Prosopopeia, som blir utgitt av studenter ved UiB, tar igjen for seg et av de store spørsmål når Litteratur og Seksualitet er tema. Samfunnet flommer over av seksualiserte bilder og tekster i alle former, hvorfor skal vi da tilføye enda en samtale om dette?

Seksualiteten er et helt sentralt element i den menneskelige eksistens – både i psykologisk og biologisk forstand – og derfor også i litteraturen. Vår påstand er at litteraturen og kritikken av den rommer mulighetene for en diskurs som er selvbevisst reflekterende over seksualiteten der pornografien og store deler av intimjournalistikken bare reflekterer seg selv. Å dra frem et kritisk blikk på fenomenet seksualitet og dets vesen er derfor, etter vår mening, kanskje viktigere enn noensinne i en tid da markedet bare reproduserer sine egne tekster og bilder. Nummeret gjør flere dykk ned i det omfattende og kompliserte forholdet vi tematiserer med bidrag som blant andre Kari Jegerstedts artikkel om Joan Copjec, Johanne Hille om Roland Barthes i nyere norske romaner og en oversatt tekst av Juan Diego Villa om Cervantes’ homoerotiske forhold til Hazan Bajá. I tillegg har vi gleden av å presentere noen kortprosatekster av Ellisiv Lindkvist og en kort kritikkdel til slutt.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Kritikk