Bøker med nøkkelord «Tidsskrifter»

Kun lagervarer
Aiolos 3-4/2008: Passioner
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer
Fantomen / Fabrik nr. 9
Fabriks nya nummer, Fantomen, är en utgåva gjord i samarbete med Kim Hiorthøy, utformad likt ett vikt omslag med sex fotografiska tryck. Även då... > Les mer
Kunsthæfte 18
Kunsten på væggene. 111 udklip fra pornoblade. 20... > Les mer
Kunsthæfte 17
Psykedelika eller bare underlige billeder fra gamle... > Les mer
Kunsthæfte 16
Hår som emne, struktur eller abstrakt ekspressionisme. Udklip fra gamle... > Les mer
Kunsthæfte 15
Formalistisk samling af bryster, Udklip fra gamle... > Les mer
Genus 3-4/2008
Genus är ett magasin från nationella seketariatet för genusforskning och den ledande tidskriften i Sverige för aktuell uppdatering av den samtida... > Les mer
Genus 2/2008
Genus är ett magasin från nationella seketariatet för genusforskning och den ledande tidskriften i Sverige för aktuell uppdatering av den samtida... > Les mer
Genus 1/2008
Genus är ett magasin från nationella seketariatet för genusforskning och den ledande tidskriften i Sverige för aktuell uppdatering av den samtida... > Les mer
Profil 3-4/1969
Arbeidet med dette nummeret av Profil har gjort det klart for oss at det er en nær sammenheng mellom de kvalitetsvurderingene som preger ulike... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2008: Metode
Har ikke filosofi alltid vært et spørsmål om metode? Har ikke filosofien gjennom sin lange historie stadig grunnlagt seg selv på nytt ved å... > Les mer
Site 1-2/2008
An interdisciplinary journal for the visual arts and contemporary culture. Bilingual (Swedish-English). UR INNEHÅLLET: Dan S. Wang: You Want Art? I... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2008 – Død
Døden - er den ikke samtidig det mest seriøse og det mest banale man kan snakke om? Døden er en uunngåelig skjebne som innebærer... > Les mer
Mana 4/2008 – Handel
Tidskriften Mana är en röd integrationstidskrift. Såväl i pappersform som i hypertext avslöjar den hur överheten utnyttjar segregationen i... > Les mer
Zero 3-4/2008
Zero är en av Sveriges ledande musiktidskrifter för alternativmusik. Tidningen skrivs på svenska och innehåller intervjuer, recensioner,... > Les mer
Re:Public Service 8 – Apocalypse Irak
Public Servie är en dokumentär på papper om det som händer nu – i Sverige och i världen. Om människor, musik och kulturfenomen. Här finns... > Les mer
Komma 1/2008
Bland det dummaste man kan göra är att starta en kulturtidskrift. Alltså gör vi det. Vi tror nämligen på litteraturen. Vi tror näligen att den... > Les mer
Socialpolitik 3/2008
Sveriges enda fristående tidskrift för hela det socialpolitiska fältet. Ur innehållet: Metoden på modet lärde Lykke äta igen. Grundläggande... > Les mer
Tidningen Kulturen 2/2008: Tema Konst
NYHETER Per Bylund aktualiserar världens mäktigaste ämbete, på plats i en byhåla i den amerikanska mellanvästern. Anders Forsberg mötte... > Les mer
Ottar 4/2008: Kroppspolitik
Sexualitet, kropp och fantasi. I Ottars värld flyter allt samman och du kanske blir den du gör dig till, den du vill vara, den du är. Men våra... > Les mer
28/6
Konceptuelt en-dagstidsskrift lavet d.28.6.2008 på Det danske forfatter- og oversættercenter Hald Hovedgaard. Bidragsyderne blev inviteret d.24.6.... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2008
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Prosopopeia 1/2008
Årets første nummer av litteraturtidsskriftet Prosopopeia, som blir utgitt av studenter ved UiB, tar igjen for seg et av de store spørsmål når... > Les mer
Karavan 3/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer